Jong vaders in kwesbare situasies

Jong vaders in kwesbare situasies
Jong vaders in kwesbare situasies
Anonim

Jong vaders onder die ouderdom van 25 is besonder kwesbaar en vind dit moeiliker om hul ouerlike rol te aanvaar. Wat kan gedoen word om hul betrokkenheid te waardeer?

Beeld
Beeld

In Quebec spandeer nuwe vaders al hoe meer tyd saam met hul kinders en is hulle meer betrokke by verskillende aspekte van die gesinslewe.’n Amerikaanse studie toon selfs dat nuwe Quebec-vaders die meeste betrokke vaders in Noord-Amerika is. Hierdie opwindende werklikheid verberg egter nog 'n minder briljante een: jong vaders bevind hulself te dikwels in 'n kwesbare situasie.

Kwesbaarheid

Volgens navorser Gilles Rondeau is jong pa's (onder 25) besonder kwesbaar en is dit vir hulle moeiliker om hul ouerlike rol te aanvaar. Verder, as hierdie vroeë vaderskap nie gekies word nie, loop dit die risiko om die afwesigheid van die vader te veroorsaak en veroorsaak dit meer verwaarlosing teenoor die kinders. Die moeder bevind haar dan dikwels alleen en hierdie situasie het belangrike gevolge vir die ontwikkeling van die kinders. Volgens die literatuur wat geraadpleeg is, is die vernaamste struikelblokke wat jong vaders teëkom die volgende: spanning met die moeder, gebrek aan wetlike erkenning vanvaderskap, huwelikskonflik, finansiële bekommernisse, probleme met integrasie in die werkplek, verskeie verbruiksprobleme, gesinsdruk, ens. Jong vaders voel ook sosiaal onerken, geïsoleer en gediskwalifiseer.

Onbelangstelling van die samelewing

Volgens die navorsingspan wat bestaan uit Francine Ouellet, Annie Devault, Marie-Pierre Milcent en Isabelle Laurin, stel die samelewing nie baie belang in jongmense wat vroeg vaders word nie en stel selfs minder belang in gevalle met 'n hoë risiko uitvalsyfer (Kwesbare jong vaders: lewensbane en sosio-professionele integrasie). Om hierdie werklikheid beter te verstaan en om sekere faktore wat vaderlike betrokkenheid in so 'n konteks bevoordeel, te probeer identifiseer, het die vier navorsers onderhoude gevoer met jong vaders wat 'n proses van sosiale en professionele herintegrasie begin het.

Die navorsers het oor die algemeen gevind dat vaderskap vir hierdie jong vaders baie belangrik was en dat hulle, ten spyte van gereelde argumente met die ma, daadwerklike pogings aangewend het om nie hul kinders deur te sit wat hulle self geleef het nie. Daar is ook opgemerk dat vaderskap nuwe betekenis aan die bestaan van jong vaders gegee het, hulle die begeerte gegee het om vas te hou en hulle meer verantwoordelik gemaak het. Die jong vaders met wie onderhoude gevoer is, is ondersteun deur opgeleide beraders wat hulle in hul ouerskapsrol bemagtig het, hulle selfvertroue gegee het en hulle gelei het na die hulpbronne wat hulle benodig. Buigsame maatreëls endoeltreffende werk-gesinsbalans-oplossings is ook in plek gestel.

Ondersteuning werk

Navorsers het ook gevind dat die ondersteuning van jong vaders interessante resultate opgelewer het en pa-betrokkenheid bevorder het. Om jong vaders in 'n situasie van kwesbaarheid te help, is dit dikwels nodig om ook op hul omgewing op te tree (armoede, indiensneming, ondersteuning vir studies, finansiële ondersteuning, psigososiale dienste, ens.) op so 'n manier dat 'n konteks geskep word wat gunstig is vir hul toewyding aan hul kinders..

Selfs al toon talle studies die belangrikheid van vaderlike betrokkenheid by die ontwikkeling van kinders, Jean-Martin Deslauriers, maatskaplike werker by die CLSC Gatineau, merk in 'n doktorale navorsing op dat dienste vir jong ouers belangstel, die meeste van die tyd, aan die moeder om haar te ondersteun, en aan die vader dikwels, net, om sy mishandeling te voorkom. Daar word selde gesien dat die pa 'n positiewe bydrae kan lewer. Die vader word dus gesien as deel van die probleem, maar nie deel van die oplossing nie. Mnr. Deslauriers is spyt dat die ondersteuning van jong moeders wat deur moeilike situasies gaan nou (en gelukkig!) 'n kollektiewe verantwoordelikheid geword het, terwyl vroeë vaderskap nog te dikwels 'n individuele verantwoordelikheid van die jong vader bly.

En regerings?

Nuwe regeringsbeleide integreer nou die realiteit van vaders, en veral jong vaders (Geïntegreerde perinatale en vroeë kinderdienste, ens.),maar dit is nou lankal tyd vir hierdie groot beginsels om te vertaal in meer op-die-grond dienste vir kwesbare jong vaders. Byvoorbeeld, in 2005 het slegs ses van die nege-en-twintig C. L. S. C. Island of Montreal het 'n spesifieke projek vir vaders in hul aksieplan gehad. Dit sal ook wenslik wees dat nuwe navorsing oor kwesbare jong vaders gedoen word om hul bane beter te verstaan.

Interessante inisiatiewe kom egter na vore, byvoorbeeld die Relais-pères-projek. Hierdie navorsing-aksie-projek het vier besoekende vaders, in vier woonbuurte van Montreal, gehuur om onder meer jong vaders in kwesbare situasies te ondersteun. Hierdie vorm van afrigting deur leke-vaders is baie belowend.

Ons samelewing verander vinnig en ons moet voortdurend nuwe sosiale realiteite integreer om dit beter te verstaan en beter in te gryp. Die situasie van jong vaders in kwesbare situasies verteenwoordig 'n aansienlike, maar fundamentele uitdaging, sodat meer jong vaders hul rol as nuwe vaders ten volle kan speel.

Raymond Villeneuve

Groep vir die Valorisering van Vaderskap (RVP)

E-posadres: [email protected] Regroupement pour la valorisation de la Paternité (RVP) is 'n groep organisasies en individue wie se doel is om 'n positiewe siening van vaderskap te bevorder ten einde vaderlike betrokkenheid te bevorder, die verskaffing van dienste aan vaders te verbeter en om te doenontwikkel die openbare diskoers oor vaderskap, terwyl die bydrae van alle familielede gerespekteer word.

Aanbeveel:

Interessante artikels
6 wonderlike kosblikwenke
Lees meer

6 wonderlike kosblikwenke

Ek is mal daaroor om my kinders se versnaperinge te kook! Behalwe dat ek ekonomies is, kan ek beheer hê oor die lys bestanddele

Super Vinnige Groentekoekies
Lees meer

Super Vinnige Groentekoekies

Daar is 'n paar nogal raaiselagtige dae in ons lewens as ouers. Dit is vreemd tydens ma altye dat hoofpyn skielik opduik

Tem jou innerlike hamster
Lees meer

Tem jou innerlike hamster

Die binne-hamster is die klein vriend wat ons almal in gedagte het en wat sy wiel teen 'n yslike spoed tol totdat ons ons verstand verloor