Pa-dogter- en ma-seun-verhoudings

INHOUDSOPGAWE:

Pa-dogter- en ma-seun-verhoudings
Pa-dogter- en ma-seun-verhoudings
Anonim

Die ma-en-dogter-band is styf geweef. Pa en seun is natuurlike medepligtiges. Tussen ma en seun en tussen pa en dogter, het die verhouding dieselfde kleur en intensiteit?

Beeld
Beeld

Die missie wat natuurlik aan elk van die twee ouers toegeskryf word in die ontwikkeling van die persoonlikheid van kinders, het die afgelope dekades veranderinge ondergaan. Hul status teenoor hul kinders - seun en meisie - het ook effens verander: dus is die skakel tussen die pa en sy seun gerealiseer en die rol van beskermer van meisies wat sedert die begin van die tyd met die vader geassosieer word, is vandag vandag met die ma gedeel … al verkies al die pa's in hierdie wêreld om dit hul bewaring te maak!

Die grense van die verhouding tussen ouers en kinders van een geslag en die ander is dus meer vaag, maar hulle is steeds onderskei van mekaar: Louise Grenier, sielkundige en psigoanalis, het ingestem om die eienskappe wat eie aan hulle is, maar ook die paar kruisings tussen hulle te dissekteer.

Tussen pa en seun

Die mees sigbare kenmerk van die verhouding tussen pa en seun is veral duidelik in spel en sport. Hierdie liggaam-tot-liggaam is'n tussenganger, 'n "derde element" wat nodig is vir die skakel om te geweef.

Die pa-seun-verhouding is ook belangrik in die ontwikkeling van die kind se outonomie en persoonlikheid, aangesien dit losmaking van sy ma bevorder. "Die seun identifiseer met 'n modelvader en tree dus op as 'n teengewig tot die "krag" van die ma," verduidelik Louise Grenier.

Die identifikasie van die seun met sy pa is 'n bepalende faktor, veral in adolessensie: die vader is 'n verwysing vir die seun, veral omdat hy dikwels verantwoordelik is vir sy aanleer van sosialisering, 'n taak wat ook op die ma, maar meer aan die vader.

Die verhouding tussen pa en seun is een van gesag, maar ook van wedywering om ma se hart te wen.

Tussen pa en dogter

Hierdie vaderlike band het 'n gemeenskaplike kenmerk met die pa-seun-verhouding: Die pa verteenwoordig vir die dogter wat haar sal help om die losbandigheid van die ma te bedryf, sodat sy moontlik ander mans kan ontmoet, sê Louise Grenier.

Die verhouding tussen die vader en sy dogter is in alle opsigte soortgelyk aan dié wat hom aan sy seun bind, totdat die dogtertjie die ouderdom van vier of vyf bereik het, wanneer sy bewus begin word van seksuele verskille en daarom van haar vroulikheid.

Pa neem dan dikwels 'n bietjie minder aan sy dogter se aktiwiteite deel, ten minste nie soveel as met sy seun nie; ons sal byvoorbeeld meer gereeld sien dat ma as pa die dansertjie na haar balletles neem.

Beeld
Beeld

Die dogtertjie probeer om haar pa te verlei - 'n kenmerk van die pa-dogter-verhouding - net om te vind dat sy nie teen haar mededinger, sy ma, kan wen nie.

Die verhouding word 'n bietjie meer kompleks wanneer die dogtertjie puberteit bereik: sommige pa's distansieer hulle dan van hul dogter, maar in die meeste gevalle duur die aandadigheid voort, wys mev. Granary uit. Sy is egter in beskeidenheid en terughoudendheid gehul, om enige onduidelikheid te vermy oor die feit dat pappa se dogtertjie op die punt staan om 'n vrou te word.

Tussen ma en dogter

Die dogtertjie het 'n grenslose liefde vir haar ma tot op die ouderdom van drie: die verhouding is so te sê samesmelting en hierdie samesmelting duur oor die algemeen langer as dit wat die ma en haar seuntjie verenig, wys me. Grenier. Moeders vind dit oor die algemeen moeiliker om die sielkundige skeiding van hul adolessente of jong volwasse dogter te aanvaar. Hulle berus hulself makliker om hul seun se nuwe outonomie te aanvaar.

Die geleidelike losmaking vind plaas wanneer die dogtertjie na haar pa wend, wat sy probeer oorwin, soos hierbo verduidelik.

Die dogtertjie definieer haar identiteit net soveel deur haar vader as deur haar moeder: dit is egter die moeder wat haar dogter se seksuele identiteit smee, terwyl die vader bydra tot die ontwikkeling van die vroulike identiteit (tot titel van objek van begeerte) deur liefde op haar dogter te betoon, verduidelik diesielkundige.

In 'n ander trant is die ma-dogter-verhouding nie noodwendig makliker nie as gevolg van die feit dat albei van dieselfde geslag is. “Ons het die gevoel omdat ons van dieselfde geslag is, verstaan ons mekaar beter; dit is net 'n illusie!, wys me Grenier uit. Eerstens kan ons baie verskil, al is ons van dieselfde geslag. Dan is die ma dikwels meer oplettend vir die seun omdat sy dadelik die verskil tussen haar en hom herken. Met haar dogter dink sy sy verstaan …”

Die verhouding tussen ma en dogter raak dikwels konflik tydens adolessensie.

Beeld
Beeld

Tussen ma en seun

Vir die klein seuntjie is die ma die eerste voorwerp van liefde. Dit is ook die moeder wat, deur vir haar seun te sorg, die nodige leringe aan hom oordra sodat hy uiteindelik vir homself kan sorg.

Die ma sal dikwels meer toegeeflik en welwillend teenoor haar seun wees en meer veeleisend van haar dogter wees, "omdat sy wil hê dat sy in alle opsigte so sterk moet word soos sy is," voeg me. Grenier by.

Hierdie verhouding kan baie sterk en intens wees. Sommige spesialiste sê op hul beurt dat dit die mees komplekse van die vier ouerlike bande is: die manlike kind is nie soos sy nie, die moeder kan nie op haar eie ervaring staatmaak om haar seun op te voed nie, net so min as wat sy nie haar eie ma se gedrag t.o.v. haar.

Freud het beweer dat die ma-seun-verhouding die minste ambivalent is en diegelukkiger.

Hierdie skakel kan dubbelsinnig word, wanneer byvoorbeeld 'n enkelma (onbewustelik) haar seun as 'n plaasvervanger vir 'n man behandel.

Niks definitief

Psigoanalis Louise Grenier beklemtoon dat hierdie beskrywings van ouer-kind-bande nie met 'n mes gesny word nie. “Jy moet versigtig wees oor hoe jy na kinders kyk en hoe jy op grond van geslag oordeel. Dit is sosiale waardes wat daartoe lei dat ons verskillende houdings aanneem. Dis onbewustelike seksisme. sê sy.

Interessante artikels
Kos om vroue te help
Lees meer

Kos om vroue te help

Die verband tussen dieet en gesondheid is onmiskenbaar. Al hoe meer studies kyk meer spesifiek na die verbande tussen dieet, vrugbaarheid en die menstruele siklus. 'n Dieet wat by elke vrou aangepas is, help om versteurings en versteurings van menstruele siklusse en vrugbaarheid te verminder

Kies jou dieet verstandig
Lees meer

Kies jou dieet verstandig

Het jy al deur verskeie diëte gegaan, dikwels suksesvol, net om met nog 'n paar pond te eindig eerder as 'n paar minder?

Voorsorgmaatreëls om te tref wanneer 'n allergiese persoon ontvang word
Lees meer

Voorsorgmaatreëls om te tref wanneer 'n allergiese persoon ontvang word

Wanneer jy weet dat 'n gas allergieë het, weet jy nie altyd hoe om hul veiligheid te verseker nie. Hier is 'n paar wenke om jou te help om die regte geregte te kook