Aanvaar in Quebec of in die buiteland

INHOUDSOPGAWE:

Aanvaar in Quebec of in die buiteland
Aanvaar in Quebec of in die buiteland
Anonim

Of dit nou uit eie keuse is of omdat dit die enigste opsie is, as jy 'n kind wil aanneem, sal jy geduldig moet wees!

Beeld
Beeld

Weet ook dat die stappe verskil, afhangende van of jy kies om in Quebec of in die buiteland aan te neem.

Aanneming in Quebec

Vir die afgelope tien jaar is ongeveer 300 Quebec-kinders jaarliks aangeneem. Aanneemouers kan getroud wees, in 'n burgerlike verbintenis, de facto gades of enkellopend. Hulle kan ook van dieselfde geslag wees (gay ouerskap).

Om 'n kind van Quebec aan te neem, moet jy eers by die Jeugsentrum in jou streek aansoek doen. Besoek die Association des centres jeunesse du Québec webwerf vir kontakinligting.

Jy moet dan by een van die twee bestaande aannemingsbanke registreer, of albei op dieselfde tyd. Die Jeugsentrum in jou streek organiseer inligtingsessies wat jou toelaat om 'n ingeligte keuse te maak en om die verskil tussen die twee aannemingsbanke ten volle te verstaan.

Die gewone bank

Hierdie bank sluit veral kinders in wat deur hul ouers gelaat is vir aanneming vanaf geboorte of op 'n jong ouderdom, weeskinders en verlate kinders wat deur 'ndirekteur van jeugbeskerming (DPJ). Afhangende van die streek, kan die minimum wagtyd vir hierdie bank vier tot agt jaar wees as gevolg van die lae aantal kinders wat ingeskryf is.

Die gemengde bank

Dit sluit kinders in wat van hul ouers af geneem is deur 'n direkteur van jeugbeskerming (DYP) weens mishandeling, verwaarlosing, onvermoë om vir hulle te sorg, hoë risiko van verlating, ens. Voordat hulle die moontlikheid het om aan te neem, moet die toekomstige ouers as 'n pleeggesin optree. Afhangende van die streek, ouderdom en besonderhede van die kind (oorsprong, gesondheidstoestand, ens.), kan die wagtydperk vir hierdie bank van drie maande tot vier jaar wees.

Sodra jy geregistreer is, moet jy 'n assessering van jou persoonlike, sosiale en gesinsituasie ondergaan. Die doel van hierdie psigososiale assessering is om te bepaal of jy die motivering en vermoë het om ouer te wees en 'n omgewing te voorsien wat aan die behoeftes van 'n kind voldoen. In die geval van die gemengde bank, assesseer ons ook jou vermoë om in die spesiale behoeftes van kinders uit 'n moeilike gesinsagtergrond te voorsien.

As die resultate van jou assessering positief is, word jy as 'n potensiële aanneemouer by 'n waglys gevoeg.

Beeld
Beeld

Verduidelikings oor die gemengde bank

Ná 'n paar maande of jare se wag, sal jy gepas word met 'n kind wat by jou sal woon en vir wie jy as pleeggesin vergoeding sal ontvang. Op hierdie stadium vanprosedures, behou die kind gewoonlik kontak met sy biologiese ouers en kan na hul kant terugbesorg word. Jy moet dus bewus wees van hierdie moontlikheid.

As die kind by jou woon, sal die DYP vir ongeveer 'n jaar assesseer of die kind goed aanpas. Indien wel, sal die DYP dan regstappe onderneem sodat jy hom amptelik kan aanneem.

Vir die aanneming toegestaan word, moet verskeie voorwaardes nagekom word. Onder andere:

  • jy moet ten minste 18 jaar oud wees;
  • Aanneming moet in die beste belang van die kind wees;
  • die kind, indien 14 jaar of ouer is, moet instem tot aanneming;
  • biologiese ouers moet instem tot die aanneming van hul kind; hul toestemming word egter nie vereis as hulle hul ouerlike gesag verloor het of as hulle vir ten minste ses maande nie die versorging, onderhoud of opvoeding van hul kind aanvaar het nie.
Beeld
Beeld

As al die voorwaardes nagekom word, sal die hof 'n plasingsbevel uitreik wat jou ouerlike gesag oor die kind verleen. Jy sal veral nuwe voor- en vanne vir die kind kan kies, tensy hy dit nie wil verander nie. As alles goed verloop, sal 'n versoek vir aanneming 'n paar maande later ingedien word om die prosedure te voltooi.

Sodra die aannemingsvonnis uitgespreek is, sal jy as die ouer op die kind se geboortesertifikaat genoem word en jy sal sy of haar ouer word in die oë van die wet. Van nou af,die biologiese ouers van die kind sal geen regte meer teenoor hom hê nie.

Daar is geen koste om 'n kind in Quebec aan te neem nie, behalwe vir die koste van die hofstempel wat nodig is om die aansoek om aanneming in te dien, wat 'n bietjie meer as $100 is.

Internasionale aanneming

Daar is twee maniere om 'n kind van 'n vreemde land aan te neem.

Jy kan die dienste gebruik van 'n organisasie wat in internasionale aanneming werk en wat deur die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste goedgekeur is. Die organisasie tree dan op as tussenganger tussen die aanneemouers en die land waar hulle wil aanneem. Die organisasie stuur die aanneemouers se lêer na die kind se land van herkoms, verseker dat daar aan die vereiste vereistes voldoen word en volg die lêer op met die verskillende owerhede.

Jy kan ook toestemming van die Internasionale Aannemingsekretariaat versoek om aan te neem sonder die hulp van 'n goedgekeurde liggaam. Deur dit te doen, spaar jy’n paar kostes wat verband hou met die dienste van’n aannemingsagentskap, maar jy moet al die stappe persoonlik versorg, wat sekere risiko’s inhou. Die Sekretariaat bevoordeel ook die gebruik van geakkrediteerde liggame.

Beeld
Beeld

Kriteria en koste

Die Internasionale Aannemingsekretariaat hou 'n lys van kriteria waaraan jy moet voldoen vir elke land waar jy 'n kind kan aanneem. Sommige lande vereis byvoorbeeld aanneemouersgetroud is, al 'n aantal jare saam woon of 'n sertifikaat van onvrugbaarheid verskaf. Jy moet ook weet dat verskeie lande aanneming deur 'n selfdegeslagpaartjie of deur 'n enkele persoon weier.

Wat die koste van internasionale aanneming betref, dit verskil van land tot land en wissel gewoonlik tussen $15 000 en $50 000. Benewens die reiskoste om die kind op te laai, kan hierdie bedrae die verpligte psigososiale assessering, regsprosedures, die stuur en verwerking van die lêer in die buiteland, die vertaling van dokumente sowel as die koste van immigrasie en dié wat deur die aannemingsagentskap vereis word, dek.. Jy kan egter 'n terugbetaalbare belastingkrediet van tot $10 000 kry.

Sodra die aannemingsproses voltooi is, vervang 'n nuwe ouerskapverhouding tussen jou en die kind die een wat die kind by sy of haar biologiese ouers gehad het. Hierdie skakel gee jou dieselfde regte en dieselfde verpligtinge as bloedverwantskap.

Om die lys lande te raadpleeg waar internasionale aanneming toegelaat word, besoek www.adoption.gouv.qc.ca. Jy sal dus die kriteria en die koste kan ken.

Van Vroeë Kinderjare Praktiese Gids

Deur Protégez-Vous in vennootskap met Éducaloi

Lees ook

  • Affiliasie (Behou vir intekenare)
  • Jou verantwoordelikhede as 'n ouer (slegs intekenare)

Aanbeveel:

Interessante artikels
Kos om vroue te help
Lees meer

Kos om vroue te help

Die verband tussen dieet en gesondheid is onmiskenbaar. Al hoe meer studies kyk meer spesifiek na die verbande tussen dieet, vrugbaarheid en die menstruele siklus. 'n Dieet wat by elke vrou aangepas is, help om versteurings en versteurings van menstruele siklusse en vrugbaarheid te verminder

Kies jou dieet verstandig
Lees meer

Kies jou dieet verstandig

Het jy al deur verskeie diëte gegaan, dikwels suksesvol, net om met nog 'n paar pond te eindig eerder as 'n paar minder?

Voorsorgmaatreëls om te tref wanneer 'n allergiese persoon ontvang word
Lees meer

Voorsorgmaatreëls om te tref wanneer 'n allergiese persoon ontvang word

Wanneer jy weet dat 'n gas allergieë het, weet jy nie altyd hoe om hul veiligheid te verseker nie. Hier is 'n paar wenke om jou te help om die regte geregte te kook